Kinesitherapie

 

REVALIDATIE « SP » (ORTHO/NEURO)

 

De locomotorische revalidatie- dienst verwelkomt volwassen patiënten die verschillende pathologieën ondervinden zowel op orthopedisch als op neurologisch niveau.

De patiënten worden verzorgd door de kinesitherapeuten die opgeleid en gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen.

Onze nieuwe verzorgingsplateau van 750m2, die ruim uitgerust is, biedt diverse mogelijkheden opdat de patiënt zich kan herscholen en zich kan permitteren om terug de persoonlijke, professionele en optimale levenskwaliteit te bekomen.

 

 

GERIATRISCHE REVALIDATIE

 

De geriatrische revalidatie is bestemd voor patiënten van meer dan 75 jaar, die multi-pathologisch zijn en die verzwakken op functioneel vlak.

De geriatrische kinesitherapie legt zich toe op de basis van de pluridisciplinaire revalidatie en dit steeds door de therapie aan te passen aan de leeftijd van de patiënten.

Onze verschillende re-educatiezalen zijn uitgerust met doeltreffende apparaten en materiaal die beantwoorden aan de noden van deze specialiteit in expansie.

Onze kinesitherapeuten worden voortdurend opgeleid, bieden een luisterend oor en particuliere aandacht aan de patiënt opdat die zo zijn maximale autonomie terug kan vinden.

 

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.