Logopedie

Er zijn Franstalige- en Nederlandstalige logopedisten in het Valida Ziekenhuis.

 

Tijdens uw hospitalisatie

De logopedisten evalueren en volgen de volwassen patiënten op die lijden aan dysfagie, dysartrie en/of afasie.

 

De logopedisten behandelen uw eventuele stoornissen van de stem, de uitspraak en de geschreven en/of gesproken taal. Ze nemen deel aan de aanpassing van de maaltijden voor bepaalde patiënten en volgen de voedingsinname op via revalidatie van slikstoornissen. De logopedisten revalideren patiënten die spraakstoornissen hebben met betrekking tot articulatie-, stem- en mobiliteitsmoeilijkheden of tot organentonus die medebepalend zijn voor mondelingexpressie ( lippen, tong, wangen,...)

Alsook, verzekeren ze de communicatie tussen de patiënt en de familie en het zorgteam. Ze bepalen de behandeling van patiënten die lijden aan expressieve- of receptieve taalstoornissen (gebrek aan woorden, een woord voor een ander woord)

 

In de polikliniek

De logopedist bepaalt de behandeling van de patiënten (volwassenen en kinderen) aan de hand van de opgestelde bilans.  

Voor de kinderen, staan de logopedisten waarborg voor revalidatie in geval van taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, articulatie en fonologische stoornissen myofunctionele problemen), leerstoornissen (lezen, schrijven en rekenen), en stemstoornissen. Er wordt tevens ouderbegeleiding voorgesteld.

 

Voor de opvolging van volwassenen, staan onze logopedisten waarborg voor de evaluatie en de revalidatie van patiënten die lijden aan spraakstoornissen, dysfagie, dysartrie en/of afasie.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.