Logopedie

Er zijn Franstalige- en Nederlandstalige logopedisten in het Valida Ziekenhuis.

 

 

Tijdens uw hospitalisatie :

 

De logopedisten evalueren en volgen de volwassen patiënten op die lijden aan dysfagie, dysartrie en/of afasie.

 

De logopedisten behandelen uw eventuele stoornissen van de stem, de uitspraak en de geschreven en/of gesproken taal. Ze nemen deel aan de aanpassing van de maaltijden voor bepaalde patiënten en volgen de voedingsinname op via revalidatie van slikstoornissen.

De logopedisten revalideren patiënten die spraakstoornissen hebben met betrekking tot articulatie-, stem- en mobiliteitsmoeilijkheden of tot organentonus die medebepalend zijn voor mondelingexpressie ( lippen, tong, wangen,...)

 

 

Alsook, verzekeren ze de communicatie tussen de patiënt en de familie en het zorgteam. Ze bepalen de behandeling van patiënten die lijden aan expressieve- of receptieve taalstoornissen (gebrek aan woorden, een woord voor een ander woord)

 

 

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.