Ombudsdienst

 

UW RECHTEN

 

Wij stellen steeds belangstelling in uw indrukken, uw ervaringen, voorstellen en klachten. Dat laat ons toe om in de toekomst een efficiëntere werkplan op te stellen en u nog beter te dienen.

Uw opmerkingen en suggesties moeten steeds ter attentie van de Directie van het ziekenhuis doorgestuurd worden. Alvast bedankt.

 

De kwaliteit, de veiligheid van de zorgen alsook de welzijn van de patiënten en hun naasten ligt Valisana nauw aan het hart. 

We stellen alles in het werk om incidenten te voorkomen. Indien u toch geconfronteerd wordt met een gebeurtenis dat betrekking heeft op de veiligheid van een patiënt, bezoeker of een personeelslid, is het belangrijk dat wij op de hoogte gesteld worden zodat wij een oplossing kunnen bieden en zorgen dat degelijk voorval niet meer gebeurt. 

 

De link naar volgend formulier geeft u de gelegenheid om een ongewenste gebeurtenis te melden waarvan u of uw naasten slachtoffer bent geweest. Alle verklaringen zullen bestudeerd worden om de problemen te identificeren zodanig een gepaste structurele oplossing te bieden. 

 

DE OMBUDSDIENST

 

Als U een klacht of een probleem zou hebben, adviseren wij U om dit zo vlug mogelijk met de betrokken arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerker te bespreken. Misverstanden kunnen vaak op deze manier worden opgelost.

Als dit niet lukt of niet tot een oplossing leidt kunt u terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst van het Valida Ziekenhuis is in overeenstemming met de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 en het KB van 8 juli 2003. U kunt ook terecht bij de ombudsdienst als u gewoon een vraag wilt stellen over de inhoud van de patiëntenrechtenwet.

 

Mevrouw Maria Alvarez is de ombudsvrouw van het Valida Ziekenhuis. Zij is elke werkdag beschikbaar en kan bereikt worden op tel. 02/764.16.05 of per e-mail: mediateur@valida.be, of per post op het volgende adres: 

Cliniques Universitaires St-Luc, Ombudsdienst, Hippocrateslaan 10, 1200 Brussel.

Een afspraak op de eerste maandag van de maand van 9:30 tot 17:00 maken met de ombudsvrouw te Valida Ziekenhuis kan ook altijd geregeld worden.

 

 

CHARTER VAN RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATÏENT BIJ VALISANA

 

Uw gezondheid en welzijn staan centraal in de bekommernissen van de zorgverleners en medewerkers van Valisana. Kwaliteit en veiligheid zijn onze dagelijkse zorg. Van onze kant verwachten wij van u een volledige en actieve samenwerking en de naleving van bepaalde regels die essentieel zijn voor het goede verloop van de zorg.

 

Respect voor de patiënt betekent voor ons:

 

 • zorgen voor doeltreffende en relevante zorg
 • zorgen voor uw comfort en veiligheid
 • uw recht op privacy en intimiteit respecteren
 • alle rechten van de patiënten respecteren
 • zorgen voor toegankelijkheid en continuïteit van de diensten
 • u hulp, informatie en bijstand verlenen
 • u en uw dierbaren met hoffelijkheid en hartelijkheid onthalen
 • elke vorm van discriminatie elimineren

 

Op het vlak van de zorg stellen wij alles in het werk om:

 

 • geïndividualiseerde kwaliteitszorg te bieden op basis van uw doelstellingen
 • globale en multidisciplinaire zorg te bieden
 • u uw geïnformeerde toestemming te vragen met betrekking tot de behandeling en zorg die u worden aangeboden
 • samen te werken met uw huisarts

 

Wij danken u voor uw medewerking aan onze opdrachten:

 

 • zorg
 • revalidatie en rehabilitatie
 • opleiding

 

Wij verwachten van u:

 

 • dat u ons de juiste informatie over uw identiteit meedeelt
 • dat u zich ertoe verbindt om de interne regels en aanbevelingen van onze medewerkers te respecteren
 • dat u zich onthoudt van discriminerend gedrag tegenover onze medewerkers
 • dat u te allen tijde hoffelijk en constructief gedrag toont

 

Wij vragen van u respect voor:

 

 • de privacy en het welzijn van andere patiënten
 • alle medewerkers, stagiairs of vrijwilligers, ongeacht hun beroep, functie of kwalificatie.
 • de waarden van de instelling die u onthaalt
 • de apparatuur en het meubilair
 • de gemaakte afspraken
 • de bezoekuren

 

Alle zorgverleners en alle medewerkers van Valisana verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om u een kwaliteitsvol verblijf te garanderen. Bij ongepast gedrag dat in strijd is met deze regels zullen passende maatregelen worden genomen.

U kunt contact opnemen met de klachtenbemiddelaar die discreet zal luisteren naar uw klacht en/of suggestie. De contactgegevens staan hieronder:

 

 • Voor Valida: bemiddelingsdienst op tel. 02 7641605 of mediateur@valisana.be

 

Als u een suggestie voor verbetering hebt, dan kunt u contact opnemen met de Kwaliteitscel op 02/482.41.86 of cellule.qualite@valisana.be. Als u een ongewenst voorval wil melden, dan kunt u dat doen op onze website via volgend formulier.

 

 


Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.