Ombudsdienst

 

UW RECHTEN

 

Wij stellen steeds belangstelling in uw indrukken, uw ervaringen, voorstellen en klachten. Dat laat ons toe om in de toekomst een efficiëntere verzorging op te stellen en u nog beter te dienen.

U vindt een aangepaste vragenlijst bij de Sociale Dienst, die U in de brievenbussen op de verdiepingen, aan het onthaal of aan de Sociale Dienst kan deponeren.

 

Een onafhankelijke en neutrale OMBUDSdienst is ter beschikking van de patiënten, een familielid of de vertegenwoordiger van de patient. Het is een autoriteit die als laatste redmiddel dient om te bemiddelen wanneer de verschillende interne procedures op niets zijn uitgelopen of wanneer u zich slachtoffer voelt van onrechtvaardigheid. U kunt uw klachtbrief adresseren tot de Ombudsvrouw, Mevrouw Maria Alvarez op het adres van het ziekenhuis.

 

De kwaliteit, de veiligheid van de zorgen alsook de welzijn van de patiënten en hun naasten ligt Valisana nauw aan het hart. 

We stellen alles in het werk om incidenten te voorkomen. Indien u toch geconfronteerd wordt met een voorval dat betrekking heeft op de veiligheid van een patiënt, bezoeker of een personeelslid, is het belangrijk dat wij op de hoogte gesteld worden zodat wij een oplossing kunnen bieden en zorgen dat degelijk voorval niet meer gebeurt. 

 

DE OMBUDSDIENST

 

Als U een klacht of een probleem zou hebben, adviseren wij U om dit zo vlug mogelijk met de betrokken arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerker te bespreken. Misverstanden kunnen vaak op deze manier worden opgelost.

Als dit niet lukt of niet tot een oplossing leidt kunt u terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst van het Valida Ziekenhuis is in overeenstemming met de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 en het KB van 8 juli 2003. U kunt ook terecht bij de ombudsdienst als u gewoon een vraag wilt stellen over de inhoud van de patiëntenrechtenwet.

 

Mevrouw Maria Alvarez is de ombudsvrouw van het Valida Ziekenhuis. Zij is elke werkdag beschikbaar en kan bereikt worden op tel. 02/764.16.05 of per e-mail: mediateur@valida.be, of per post op het volgende adres: 

Cliniques Universitaires St-Luc, Ombudsdienst, Hippocrateslaan 10, 1200 Brussel.

Een afspraak op de eerste maandag van de maand van 9:30 tot 17:00 maken met de ombudsvrouw te Valida Ziekenhuis kan ook altijd geregeld worden.

 

 

CHARTER VAN RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATÏENT VAN VALIDA

 

Rechten

 

Het personeel van VALIDA engageert zich om

 

• U te onthalen met aandacht en respect en u kwaliteitszorgen te verstrekken ongeacht uw sociale situatie en uw gezondheidstoestand, zonder discriminatie van ras, geslacht, filosofie, religie of nationaliteit.

• U alle nodige informatie te geven over de redenen van de gevraagde onderzoeken en de voorgeschreven behandelingen.

• U op een verstaanbare manier de gekozen therapie uit te leggen en u te betrekken in de beslissingen.

• De voortzetting van de zorgen te garanderen nadat u ons Ziekenhuis verlaten hebt en u alle nodige informatie geven en alle nodige informatie aan uw behandelende dokter zo vlug mogelijk te geven.

• Uw privacy te beschermen en de vertrouwelijkheid van uw medisch dossier te garanderen.

• Rekening te houden met en antwoord geven op uw opmerkingen en klachten.

 

Plichten

 

Wij wensen dat de personen die in ons Ziekenhuis verblijven

 

• Zich in alle omstandigheden redelijk gedragen en zich aanpassen aan de interne dienstregelingen.

• De rechten van de andere patiënten respecteren.

• Samenwerken met het personeel van het Ziekenhuis voor wie de kwaliteit van de behandeling het grootste doel is.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.