Onze Missies

 

1. ONZE PATIENTEN REVALIDEREN

 

Wij zijn een openbaar ziekenhuis van middenlang termijn die patiënten verwelkomt en hun een begeleiding en opvolging verzekert van hun behandelingen in een veilige, kwalitatieve omgeving op mensenmaat.

Dankzij het teamwerk van onze diensten , optimaliseren wij de autonomie van onze patiënten door persoonlijke objectieven na te streven en samen een revalidatie project op te bouwen rekening houdend met familiale, sociale, medische en filosofische context. 

 

2. DE BEVOLKING EN ONZE GEHOSPITALISEERDE PATIENTEN VERZORGEN

 

 

 

Wij bieden een waaier aan gespecialiseerde raadplegingen en ambulante behandelingen bij VALIDA.

Deze raadplegingen zijn ter dienste van het publiek en de gehospitaliseerde patienten. Door dicht bij de mensen en de artsen te staan, kunnen wij indien nodig en gewenst de interacties vereenvoudignen met de verschillende institutionele en -hospitalisatie partners en hen doen genieten van onze bevoorrechte netwerken.

 

3. LEREN

 

 

Wij verwelkomen de studenten met pedagogie en verzekeren hen in een stimulerende en leergunstige omgeving in medewerking met de universiteiten, hoge scholen in de gezondheidsector en de gespecialiseerde instituten. Onze nauwe samenwerking geeft hen een goede voorbereiding op hun toekomstig profesionneel leven. Dit geeft ons ook de gelegenheid om ons in vraag te stellen en om steeds op de hoogte de blijven.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.