Organen

ALGEMENE VERGADERING

 

Voorzitter: Mr.VAN VYVE Paul

De Algemene Vergadering is samengesteld uit 18 leden waarvan:

 

- 12 aangeduid door de Cliniques Universitaires Saint-Luc

- 1 aangeduid door de Clinique Saint-Jean

- 1 aangeduid door het UZ Brussel

- 1 aangeduid door v.z.w. EPSYLON

- 1 aangeduid door de Katholieke Universiteit van Leuven

- M. GUELTON Pascal

- M. TAMBEUR Wim

 

 

Lijst van de leden van de Algemene Vergadering:

 

Leden
Instelling
Dhr. VAN VYVE Paul (voorzitter)

 Cliniques Universitaires Saint-LucDhr GHASSEMPOUR Kamran
Prof. CORNETTE Pascale
Prof. CONSTANT ERIC
Dhr. DEHASPE Philippe
Mevr. COUNE Isabelle
Mevr. DURBECQ Joëlle
Prof. LEJEUNE Thierry
Dhr. MAZY Renaud
Dhr STOEFS Jean
Prof. NIELENS Henri
Mevr. THIRAN Christine
 
Dhr.HERMANS Benoît Clinique Saint-Jean
 
Dhr. BEECKMANS Jan UZ Brussel
   
Dhr. BENNERT Thierry UCL
   
Dr DUBOIS Vincent

v.z.w. EPSYLON

   
Dhr. GUELTON Pascal  
Dhr. TAMBEUR Wim  

 

 

 

RAAD VAN BEHEER

 

(Beheerder – Wet op de Ziekenhuizen).

 

 

Voorzitter : Mr. VAN VYVE Paul

Samengesteld uit 12 leden waarvan:

 

  • 1 aangeduid door de Gemeente Sint-Agatha-Berchem
  • 1 aangeduid door het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
  • 8 aangeduid door de Cliniques Universitaires Saint-Luc
  • 1 aangeduid door v.z.w. EPSYLON
  • Mr. GUELTON Pascal

 

 

Lijst van de leden van de Raad van Beheer:

 

Leden
Instelling
Mr. TELLIER Stéphane Gemeente Sint-Agatha-Berchem
 
Mr. CULOT Jean-François OCMW van Sint-Agatha-Berchem
 
Dhr. VAN VYVE Paul (Voorzitter)  Cliniques universitaires Saint Luc
Dhr. GHASSEMPOUR Kamran
Prof. CORNETTE Pascale
Prof. CONSTANT Eric
Dhr. DEHASPE Philippe
Mevr. COUNE Isabelle
Mevr. DUBRECQ Joëlle
Prof. LEJEUNE Thierry
 
 Dr. DUBOIS Vincent v.z.w. EPSYLON
 
Dhr. GUELTON Pascal  

 

 

DIRECTIECOMITE

 

Leden  
Mevr. COUNE Isabelle Afgevaardigd Bestuurder
Mr. SONKES Paul Verpleegkunde en paramedici Directeur
Mevr. PAUL Julie Medische Directie
Mevr. MASSIN Anne-Catherine Financiën Directrice
Mr. OPDECAM Philippe Logistiek enTechnische Directeur
Mevr. Corinne SONKES Human Resources Directrice

 

 

Samenstelling

 

  • 180 bedden

  • Personeelsbezetting: 260 VT + 60 zelfstandig medewerkers (paramedici en artsen)
Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.