Waarom zijn wij uniek?

 

De patiënt is het centrum van de zorgen van onze multidisciplinaire ploegen te Valida.

 

HET REVALIDEREN VAN DE PATIËNTEN

 

We zijn een publiek ziekenhuis voor middellang verblijf dat onze patiënten-klanten de garantie biedt dat hun zorg zal voortgezet worden in een veilige, kwaliteitsvolle en menselijke omkadering. Dankzij het teamwerk van al onze disciplines optimaliseren we de autonomie van onze patiënten. Dit wordt verwezenlijkt door individuele doelstellingen te bepalen en door het project van de revalidatie en de terugkeer naar huis af te stemmen op de familiale, sociale, filosofische en medische context.

 

 

DE BEVOLKING EN ONZE GEHOSPITALISEERDE PATIËNTEN VERZORGEN

 

We bieden in onze polikliniek een uitgebreide waaier van gespecialiseerde raadplegingen en ambulante behandelingen aan. Deze staat ten dienste van het publiek en verhoogt tevens het comfort en de veiligheid voor onze gehospitaliseerde patiënten. Door dicht bij de mensen en de lokale artsen te willen staan kunnen we, indien nodig en gewenst de interactie met onze verschillende institutionele en ziekenhuispartners vergemakkelijken en hen laten genieten van ons bevoorrecht netwerk.

 

 

LEREN VAN ELKAAR

 

We verwelkomen studenten op pedagogisch verantwoorde wijze en garanderen hen een stimulerend en geschikt opleidingskader, in nauwe samenwerking met de universiteiten, de hogescholen en de instellingen die gespecialiseerd zijn in gezondheidszorg. Deze wederzijdse uitwisseling van ervaring bereidt hen goed voor op hun toekomstig professioneel leven en stelt ons in staat om onszelf in vraag te stellen en op de hoogte te blijven van de evoluties binnen de praktijk.

 

DE NIEUWE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR VAN VALIDA

 

Om haar doelstellingen te realiseren, beschikt het VALIDA ziekenhuis over een technisch gespecialiseerd plateau bestaande uit:

• Meerdere zalen voor kinesitherapie;

• Meerdere zalen voor ergotherapie;

• Een therapeutische flat die het mogelijk maakt om de autonomie van de patiënt te evalueren in gelijkaardige omstandigheden van de reële situatie thuis;

• De medische middelen aanwezig in de gespecialiseerde polykliniek.

 

 

HET MEDISCH PROJECT

 

Tijdens de revalidatie, wordt de patiënt begeleid door eenzelfde kinesitherapeut (maximum 2) en dit gedurende het gehele verblijf. Hij geniet van een individueel programma bestaande uit kinesitherapeutische behandelingen in de technisch uitgeruste zalen daartoe en de gemeenschappelijke omloop-zones (gangen, trappenhuizen, wandelweg naar buiten, enz.). In revalidatie, is het programma ook individueel aangepast met ergotherapeutische oefening door: - zich te bedienen van diverse materialen voor dagelijks gebruik;

- het uitvoeren van test- behandelingen in een <<therapeutisch appartement >> alvorens de terugkeer naar huis. In algemene zin, spoort het revalidatie- team aan tot het versterken van de autonomie (maaltijden consumeren in de eetkamer, eten zonder hulp, zich aankleden, enz.).

 

Om dit te realiseren, stelt het gespecialiseerde revalidatieteam die de patiënt verwelkomt, een revalidatieproject op waarbij de familie en de naasten van de patiënt betrokken worden. Het revalidatieproject wordt nog aangepast aan het verloop van het verblijf en in functie van de vooruitgang van de patiënt door middel van regelmatige evaluaties vanwege het revalidatiepersoneel (dokter, verpleger, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist, sociale assistent, enz.).

 

De doelstelling van de verzorging is het wederkeren naar huis voor de patiënt in de meest optimale sociale integratiecondities te laten verlopen. Als nu eenmaal blijkt dat het niveau van autonomie dat de patiënt heeft teruggevonden niet voldoende is om een terugkeer naar huis voor ogen te hebben, zal er een plaatsing in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis georganiseerd worden door het multidisciplinaire revalidatie-team en in samenspraak met de familie en naasten van de patiënt.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.