Sociale dienst

De verantwoordelijke van de sociale dienst - opname - onthaal

Laurence Leclercq - Gespecialiseerde verpleegster in communautaire gezondheid

02/482.40.02 (G7)

Laurence.leclercq@valisana.be

 

Elise Freart - Maatschappelijke assistente en Ziekenhuisreferente in zorgcontinuïteit.

02/482.40.82 (SP3)

elise.freart@valisana.be

 

Valérie Druez - Maatschappelijk assistente (SP2 et G6)

02/482.40.07

valerie.druez@valisana.be

 

 

Mélanie Leherte - Maatschappelijke assistente (G5)

02/482.41.55

melanie.leherte@valisana.be

 

 

Julie Distelmans - Maatschappelijke assistente (SP4 en G8)

02/482.41.88

julie.distelmans@valisana.be

 

Het sociaal werk gebeurt in profesionneel respect van uw autonomie, van uw wil en met respect voor uw cultuur en uw religie.

 

Ons werk wordt uitgevoerd met instemming van de cultuur van "de ziekenhuisreferent voor de zorgcontinuïteit" die vormt rond de gehospitaliseerde en kwetsbare persoon waarvan de 3 voornaamste missies zijn :

 

  • Het vermijden van herhospitalisatie door de terugkeer naar huis voor te bereiden vanaf de opname van de patiënt. 
  • Het bevorderen van interdisciplinair werk.
  • Het begunstigen van contact tussen de ziekenhuis gezondheidswerkers en de externe gezondheidswerkers.

 

Alvorens de hospitalisatie : informeren - oriënteren

 

U kan of uw vertrouwenspersoon of uw arts met ons contact op nemen alvorens uw opname voor alle nodige informatie.

 

Tijdens de hospitalisatie : Luisteren - Oriënteren - steunen - handelen

 

Bij uw aankomst, zal u bezoek krijgen van de maatschappelijke assistent(e) van uw verdiep. Zij of hij zal u alle informatie toedienen betreffende uw zorgéénheid en sociale situatie.

Het is onontbeerlijk dat wij u beter leren kennen om u beter op te volgen.

Uw famillie of vertrouwenspersoon ontmoeten is ook een belangrijke stap. Dit de reden waarom wij vragen om  onmiddelijk met ons contact te nemen bij uw aankomst voor het plannen van een afspraak. (telefonisch, mail, onthaal,...).

 

Het bevorderen en het aanmoedigen van relaties tussen de patiënt, de famillies en andere gezondheidswerkers staat toe de administratieve en praktische moeilijkheden alsook de ongerustheid verbonden aan de hospitalisatie en de gezondheid van de patiënt.

 

Het is dus onontbeerlijk om de coordinaten van de famillies te hebben. Vergeet niet om ons een nummer of een mailadres door te geven.

 

De maatschappelijke werker zal u helpen uw ontslag voor te bereiden, in samenwerking met uw naasten met hulp van uw huisarts en de interne en externe werkers. Deze begeleiding wordt aangeboden zowel voor een terugkeer naar huis of een verandering van omgeving. (bejaardentehuis, herstel,...).

 

Na de hospitalisatie

 

Uw terugkeer naar huis blijft moeilijk ? Wij blijven ter uw beschikking indien nodig.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
  • St-Luc
  • St-Jean
  • UZ Brussel
  • La Commune
  • CPAS de Berchem-Ste-Agathe