nl

Verpleegkundige zorgen

« Een filosofie van zorg in evolutie en aangepast aan elke persoon »

 

Zorgverstrekker zijn bij VALIDA betekent: een persoon (de patiënt) en zijn familie verwelkomen, verzorgen en begeleiden, rekening houdend met zijn ervaring en antecedenten, met respect voor zijn mogelijkheden en zijn levenskeuzes.

Zijn revalidatie wordt verzekerd door de zorgverstrekkers van het pluridisciplinair team die hem kwaliteitsvolle zorgen en een humanistisch onthaal geven.

 

 Zorgverstrekker zijn is zorgen voor een uniek persoon.

Door kennis van het verleden en de kennis van de perceptie van de toekomst van de patiënt kan de zorgverstrekker de zorg en zijn houding aanpassen.

Het heden is interactief: de zorgkundige ontvangt evenveel als hij geeft.

De zorgverstrekker stelt zich open voor de familie en / of de naasten.

Hun relatie is gebaseerd op actief luisteren. Hij vraagt hun medewerking bij de algemene zorgen bij de patiënt.

 

 

Elke persoon is een uniek wezen, in voortdurende ontwikkeling en op zoek naar harmonie tussen zijn biologische, psychologische, sociologische en spirituele dimensies.

Hij is onlosmakelijk verbonden met zijn culturele bagage en met zijn subjectieve realiteit.

De persoon verdient interesse en respect.

 

De persoon is op zoek naar levenskwaliteit die hij definieert volgens zijn eigen mogelijkheden en prioriteiten. Elke persoon is bijzonder en moet dus specifiek verzorgd worden.

De zorgverstrekker en de persoon zijn partners in de zorg.

 

 

 

De revalidatie vertaalt zich door het opstellen van een therapeutisch project (activiteiten, stappen, doelen, termijnen, …) met als doel het herstel of het maximaal behoud van de capaciteiten van de persoon tot zelfbeschikking (onafhankelijkheid) en /of de mogelijkheid om voor zichzelf te beslissen (autonomie).

De coördinatie en het ploegwerk zijn sleutelelementen voor de zorg van de patiënt die revalideert.

 

 

De zorg is de bezorgdheid en de aandacht die men voor iemand heeft. Zij is gebaseerd op een relatie van wederzijds vertrouwen. De zorg moet gegeven worden in een emotionele verstandhouding.

De zorg richt zich op een toestand van comfort en welzijn zoals de persoon deze omschrijft.

 

 

 

De zorg voor het menselijke vraagt aandacht, wilskracht, een relatie en acties die moeten uitmonden in een verandering bij zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

 

De verbale / non-verbale communicatie en informatie zijn essentieel voor een excellente kwaliteitszorg. Men kan niet helpen zonder in de praktijk rekening te houden met de perceptie van de zorg door de patiënt en de zorgverstrekker.

 

De zorgen variëren volgens de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn zorgvraag, dit gedurende heel zijn leven tot op het moment van de stervensbegeleiding. Er kan dus geen eenzijdige zorg zijn, noch een identieke techniek voor iedereen. Het bijzonder karakter van de zorg bepaalt de pedagogie ervan.

Zorgprocedures en –protocollen zijn referentiekaders, richtlijnen om de best mogelijke zorgverstrekking te bereiken. Het zijn werk- en communicatie-instrumenten.

 

 

Kwaliteitszorg is deze welke zinvol wordt in de levenssituatie van de verzorgde persoon met als doel zijn gezondheid te ontplooien, voor hem en zijn omgeving. Hij ontstaat door bijzondere aandacht te geven aan personen en wordt gestimuleerd door een bezorgdheid voor het respect voor deze personen. Hij komt voort uit de coherente en aanvullende inzet van de diverse middelen waarover het professioneel team beschikt en getuigt zo van hun talenten.

De professionele zorg is een hulp gebaseerd op een wetenschap, een kunst die voortdurend aangeleerd wordt.

 

Door een permanente en voortgezette vorming kunnen de professionelen hun initiële vorming aanvullen door kennis te verwerven die specifiek is voor de sector waarin ze werkzaam zijn.

De kwaliteit van de zorgen, in de zin van de voortdurende verbetering van de prestaties, maakt integraal deel uit van de verpleegkundige cultuur.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
  • St-Luc
  • St-Jean
  • UZ Brussel
  • La Commune
  • CPAS de Berchem-Ste-Agathe