nl

Kwaliteits- en veiligheidsindicatoren

Onze prioriteiten bij Valisana zijn uw veiligheid, de kwaliteit van uw behandeling en uw tevredenheid. 

Wij werken hier onophoudelijk aan. 

 

Duidelijkheidshalve plaatsen wij hieronder de verschillende indicatoren voor het jaar 2022 :

 

Betreffende de hygiëne :

 • %  naleving handhygiëne: 89%
 • %  negatieve MRSA-uitstrijkjes bij ontslag: 99,8%
 • % patiënten tevredenheid over het onderhoud: 85%

 

Betreffende de behandelingen :

 • Bezettingsgraad ziekenhuis: 86%
 • Gemiddelde verblijfsduur: 44 dagen
 • Voornamelijke doorsturende ziekenhuizen: CUSL, UZ Brussel, Erasmus, Brugmann en Europa Ziekenhuizen
 • Aantal raadplegingen in de polikliniek: 27.601
 • Aantal raadplegingen op de dienst radiologie : 2.936
 • Aantal raadplegingen voor ambulante zorg: 24.528

 

Betreffende uw tevredenheid :

 • Tevredenheidsgraad gehospitaliseerde patiënten: 7,3/10
 • Tevredenheidsgraad van patiënten op de dienst radiologie : 8,7/10

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
 • St-Luc
 • St-Jean
 • UZ Brussel
 • La Commune
 • CPAS de Berchem-Ste-Agathe