Waarom wij Uniek zijn ?

Interdisciplinariteit is een methode van organisatie waarin verschillende professionelen (artsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, kinesisten, diëtisten, enz) van verscheidene vakgebieden elkaar benaderen en actief samenwerken. Ze spannen zich in, om met elke dimensie van de realiteit van de patient rekening te houden om zo de doelstellingen te bereiken op gebied van zorg en dit met respect van de autonomie en ieders beroepsbekwaamheden en in de erkenning van hun onderlinge afhankelijkheid.  

 

Omdat er geen makkelijke antwoorden zijn op ingewikkelde problemen, omdat onze patiënten tegenlijk medische problemen hebben alsook sociale, functionele, cognitieve, psychologische, voedings, enz.

Interdisciplinariteit is een essentieel element voor het slagen van onze revalidatie missie.

 

Net zoals de stukken van een puzzle, brengt elke professional zijn eigen benadering bij een probleem,  en het is de verzameling van al deze benaderingen die het beste aan de behoeften van de patient zal kunnen voldoen.

 

Interdisciplinariteit is de enige tool die het smeden van een revalidatieproject "op maat" mogelijk maakt voor onze patiënten. Het is een langtermijnwerk dat veel bescheidenheid, tijd en samenwerking vereist. Een werk dat nooit af is en waaraan elke dag opnieuw moet gebouwd worden door de verschillende zorgkundigen.

 

"Het geheel is meer dan de som van de delen" zei Aristoteles en is dan ook de beste definitie van interdisciplinariteit, mijn werk is niets waard zonder dat van de anderen.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
  • St-Luc
  • St-Jean
  • UZ Brussel
  • La Commune
  • CPAS de Berchem-Ste-Agathe