nl

Revalideren bij VALIDA

Tijdens de revalidatie, wordt de patiënt begeleid door éénzelfde kinesitherapeut (maximum 2) en dit gedurende het gehele verblijf. Hij geniet van een individueel programma bestaande uit kinesitherapeutische behandelingen in de technisch uitgeruste zalen daartoe en de gemeenschappelijke omloop-zones (gangen, trappenhuizen, wandelweg naar buiten, enz).

 

 

In revalidatie, is het programma ook individueel aangepast met ergotherapeutische oefening door :

 

  • zich te bedienen van diverse materialen voor dagelijks gebruik ;
  • het uitvoeren van test- behandelingen in een "therapeutisch appartement" alvorens de terugkeer naar huis. In algemene zin, spoort het revalidatie-team aan tot het versterken van de autonomie (maaltijden consumeren in de eetkamer, eten zonder hulp, zich aankleden, enz. ).

 

Om dit te realiseren, stelt het gespecialiseerde revalidatieteam die de patiënt verwelkomt, een revalidatieproject op waarbij de familie en de naasten van de patiënt betrokken worden. Het revalidatieproject wordt nog aangepast aan het verloop van het verblijf en in functie van de vooruitgang van de patiënt dor middel van regelmatige evaluaties vanwege het revalidatiepersoneel (dokter, verpleegkundige, kinesit, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk assistent,...)

 


 

De doelstelling van de verzorging is het wederkeren naar huis voor de patiënt in de meest optimale sociale integratiecondities te laten verlopen. Als nu éénmaal blijkt dat het niveau van autonomie dat de patiënt heeft teruggevonden niet voldoende is om terugkeer naar huis voor ogen te hebben, zal er een plaatsing in rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis georganiseerd worden door het multidisciplinaire revalidatie-team en in samenspraak met de familie en naasten van de patiënt.

 

 

REVALIDATIE "SP"

 

De locomotorische revalidatiedienst verwelkomt volwassen patiënten die verschillende pathologieën ondervincde zowel op orthopedisch als op neurologisch niveau.

De patiënten worden verzorgd door de kinesitherapeuten  die opgeleid en gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen.

Onze nieuweverzorgingsplateau van 750m², die ruim uitgerust is, biedt diverse mogelijkheden opdat de patiënt zich kan herscholen en zich kan permitteren om terug de persoonlijke, professionele en optimale levenskwaliteit te bekomen.

 

 

"GERIATRISCHE" REVALIDATIE

 

De geriatrische revalidatie is bestemd voor patiënten van meer dan 75 jaar, die multipathologisch zijn en die verzwakken op functioneel vlak.

 

De geriatrische kinesitherapie legt zich toe op de basis van de pluridisciplinaire revalidatie en dit steeds door de therapie aan te passen aan de leeftijd van de patiënten.

 

Onze verschillende re-educatiezalen zijn uitgerust met doeltreffende apparaten en materiaal die beantwoorden aan de noden van deze specialiteit in expansie.

 

Onze kinesisten worden voortdurend opgeleid, bienden een luisterend oor en particuliere aandacht aan de patiënt om zo zijn maximale autonomie terug te vinden.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
  • St-Luc
  • St-Jean
  • UZ Brussel
  • La Commune
  • CPAS de Berchem-Ste-Agathe