Uw mening - Ombudsdienst - Patiëntenrechten - Ethische Code - Ethisch Comité

UW MENING

 

De kwaliteit, de veiligheid van de zorgen alsook de welzijn van de patiënten en hun naasten ligt Valisana nauw aan het hart. 
 
U bent patiënt of aanverwante, en bijdragen aan de verbetering van de zorg is belangrijk voor u ?
U bent bereid om uw ideeën te delen ? Of uw ervaring bij ons kan gunstig zijn om het functioneren van onze diensten te verbeteren ? Via onderstaand formulier of QR Code hiernaast heeft u de gelegenheid uw mening aan ons door te geven.
 
Al uw ideeën, suggesties of verklaringen van incidenten zullen bestudeerd worden ter verbetering van onze zorgkwaliteit.
 

 

 

DE OMBUDSDIENST

 

Als U een klacht of een probleem zou hebben, adviseren wij U om dit zo vlug mogelijk met de betrokken arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerker te bespreken. Misverstanden kunnen vaak op deze manier worden opgelost.

Als dit niet lukt of niet tot een oplossing leidt kunt u terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst van het Valida Ziekenhuis is in overeenstemming met de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 en het KB van 8 juli 2003. U kunt ook terecht bij de ombudsdienst als u gewoon een vraag wilt stellen over de inhoud van de patiëntenrechtenwet.

 

Mevrouw Valérie Decre is de ombudsvrouw van het Valida Ziekenhuis. Zij is elke werkdag beschikbaar en kan bereikt worden op tel. 02/764.16.05 of per e-mail: mediateur@valida.be, of per post op het volgende adres: Cliniques Universitaires St-Luc, Ombudsdienst, Hippocrateslaan 10, 1200 Brussel. Op afspraak kan een ontmoeting plaatsvinden te Valida.  

 

 

CHARTER VAN RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATÏENT BIJ VALISANA

 

Uw gezondheid en welzijn staan centraal in de bekommernissen van de zorgverleners en medewerkers van Valisana. Kwaliteit en veiligheid zijn onze dagelijkse zorg. Van onze kant verwachten wij van u een volledige en actieve samenwerking en de naleving van bepaalde regels die essentieel zijn voor het goede verloop van de zorg.

 

Respect voor de patiënt betekent voor ons:

 

 • Zorgen voor doeltreffende en relevante zorg.
 • Zorgen voor uw comfort en veiligheid.
 • Uw recht op privacy en intimiteit respecteren.
 • Alle rechten van de patiënten respecteren.
 • Zorgen voor toegankelijkheid en continuïteit van de diensten.
 • U hulp, informatie en bijstand verlenen.
 • U en uw dierbaren met hoffelijkheid en hartelijkheid onthalen.
 • Elke vorm van discriminatie elimineren.

 

Op het vlak van de zorg stellen wij alles in het werk om:

 

 • Geïndividualiseerde kwaliteitszorg te bieden op basis van uw doelstellingen.
 • Globale en multidisciplinaire zorg te bieden.
 • U een geïnformeerde toestemming te vragen met betrekking tot de behandeling en zorg die u worden aangeboden.
 • Samen te werken met uw huisarts.

 

Wij danken u voor uw medewerking aan onze opdrachten:

 

 • Zorg
 • Revalidatie en rehabilitatie
 • Opleiding

 

Wij verwachten van u:

 

 • Dat u ons de juiste informatie over uw identiteit meedeelt.
 • Dat u zich ertoe verbindt om de interne regels en aanbevelingen van onze medewerkers te respecteren.
 • Dat u zich onthoudt van discriminerend gedrag tegenover onze medewerkers.
 • Dat u te allen tijde hoffelijk en constructief gedrag toont.

 

Wij vragen van u respect voor:

 

 • De privacy en het welzijn van andere patiënten.
 • Alle medewerkers, stagiairs of vrijwilligers, ongeacht hun beroep, functie of kwalificatie.
 • De waarden van de instelling die u onthaalt.
 • De apparatuur en het meubilair.
 • De gemaakte afspraken.
 • De bezoekuren.

 

Alle zorgverleners en alle medewerkers van Valisana verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om u een kwaliteitsvol verblijf te garanderen. Bij ongepast gedrag dat in strijd is met deze regels zullen passende maatregelen worden genomen.

 

 

ETHISCHE CODE

 

U vindt hier onze Ethische Code.

 

 

ETHISCH COMITE

 

Het Ethisch Comité van Valida is beschikbaar voor iedereen: personeel, patiënten en families. Er kan Contact genomen worden per mail naar comite.ethique@valida.be. 

Het Comité kan worden geraadpleegd over vragen met betrekking tot bescherming van patiënten, de vrije keuze van de patiënt, onderzoeksprojecten,...

Het kan advies uitbrengen na reflectie over de gestelde vragen gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
 • St-Luc
 • St-Jean
 • UZ Brussel
 • La Commune
 • CPAS de Berchem-Ste-Agathe