Opnames

                 

 

De dienst opnams is open van maandag tot vrijdag 

 van 8u30' tot 12u30' en van 13u30' tot 16u30'

 

Contact : opname@valisana.be

                    02/482.40.77

1. Algemene Informatie

 

-De aanvraag tot opname wordt voor 11u ingediend door de sociale dienst van het acuut ziekenhuis waar de patiënt zich bevindt.

-De opnames gebeuren van maandag t/m vrijdag

 

 

Download hier het dossier voor een aanvraag tot opname voor revalidatie

 

Opname- en uitsluitingscriteria worden hieronder beschreven in punt 5

 

Wanneer het opnamedossier ingevuld is moet deze teruggestuurd worden:

 

Het opnamedossier wordt dagelijks voorgelegd  aan de artsen van Valida die oordelen over de al dan niet noodzakelijkheid van een hospitalisatie voor revalidatie en bepalen of het over een revalidatie in de G of SP dienst gaat. 

Indien de aanvraag is goedgekeurd zal een opnamedatum gepland worden.

De overgang van het acuut ziekenhuis naar Valida wordt door de sociale dienst van het ziekenhuis geregeld en de overgang van het acuut ziekenhuis naar Valida wordt door de sociale dienst van het acuut ziekenhuis geregeld.

 

2. Verblijfskosten

 

In het algemeen is het remgeld, na tussenkomst van het RIZIV, ten laste van de patiënt. Sinds 01/01/2021 gaat het om 5,89€/dag voor de RVT patiënten en 16,57€/dag voor de niet-RVT patiënten.
Op een gemeenschappelijke kamer (2 bedden) worden er noch kamer, noch ereloonsupplement
aan de patiënt gefactureerd.
Op een éénpersoonskamer wordt er, bovenop het remgeld, een supplement van 90€/dag aangerekend. De erelonen worden eveneens vermeerderd met 100% (met limiet). Alle artsen bij Valida zijn geconventioneerd.
Om een afstandsbediening voor de televisie te bekomen wordt er een waarborg van 75 euro gevraagd.
Deze waarborg wordt nadien via de eindfaktuur afgetrokken.
 
 

3. Stappen te ondernemen vóór de opname

 

De dag van uw opname zal er een voorschot gevraagd worden, berekend in functie van uw statuut (RVT of niet-RVT) en van het type kamer dat u gekozen hebt. Het voorschot wordt om de 15 dagen gevraagd.

 

Gemeenschappelijke kamer:

   • 100€/15 dagen voor RVT
   • 200€/15 dagen voor de niet- RVT

Eénpersoonskamer kamer:

   • 700€/15 dagen voor de RVT
   • 800€/15 dagen voor de niet- RVT

 

Dit voorschot is betaalbaar via Mister Cash-Bancontact aan het onthaal, open van 7u00 tot 19u15 of per overschrijving op de rekening BE96 0910 2102 7205, BIC: GKCCBEBB,  Validaziekenhuis, Josse Goffinlaan 180, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

 

De betaalde voorschotten zullen verrekend worden met uw eindfaktuur.

 

4. Dag van de opname

 

De dag van uw aankomst zal u ontvangen worden door het personeel van uw verzorgeenheid.

Wij nodigen u of uw familie uit om langs de opnamedienst te komen met. 

 

 • Identiteitskaart
 • Verzekeringsdocumenten (kaarten of andere)
 • Speciale toelatingen voor bepaalde medicijnen
 • Indien nodig; ziekenhuisopname requisitorium
 • Gegevens van de contactpersonen
 • Gegevens van de huisarts
 • Uw rekeningnummer (in geval dat het ziekenhuis een deel van de voorschotten moet terugbetalen.

 

 

Indien u, of uw familie, zich niet naar de opnamedienst kan begeven  zal er een maatschappelijk werker op de kamer langskomen om u te helpen.

 

Gelieve makkelijke kledij mee te brengen, alsook nachtkledij, ondergoed, toiletgerief, handdoeken, washandjes en gesloten en gemakkelijke schoenen.

 

5. Opname- en uitsluitingscriteria

 

A. Dienst Locomotorische revalidatie

 

Criteria Opname

 

 • Patiënten van  > 18 jaar
 • Neurologische aandoening (uitgezonderd ruggenmergletsels) of acute/ subacute locomotorische aandoening met een revalidatie doelstelling
 • Bekwaamheid en bereidheid van de patiënt om een specifieke revalidatie behandeling te krijgen en deel te nemen aan zijn revalidatieprogramma.
 • De familie aanvaardt het verblijf in samenhang met een ontslag-project  vooraf besproken met de patiënt en naaste familieleden.

 

Criteria Uitsluiting opname

 

 • Klinische instabiliteit
 • Onnauwkeurige diagnose, onvoltooide medische oppuntstelling of behandeling
 • Weigering van de patiënt of de familie
 • Cognitieve aandoeningen onverenigbaar met de organisatie van een revalidatie dienst (open dienst, groepswerk,…)
 • Nood aan zorg en/of behandeling in acuut ziekenhuis > 1x/week (dialyse, radiotherapie,…)  die de continuïteit van de revalidatiebehandeling niet toelaat.
 • Hospitalisatie uitsluitend voor sociale redenen ter afwachting van plaatsing of andere

 

B. Dienst Geriatrische revalidatie

 

 

Criteria Opname 

 

 • Patiënten van > 75 jaar of > 70 jaar indien geriatrisch profiel
 • Met recentelijke of half recentelijke functionele achteruitgang gelinkt aan een acute/subacute pathologie met een revalidatie doelstelling
 • Bekwaamheid en bereidheid van de patiënt om een specifieke revalidatie behandeling te krijgen en deel te nemen aan zijn revalidatieprogramma.
 • De familie aanvaardt het verblijf in samenhang met een ontslag-project  vooraf besproken met de patiënt en naaste familieleden.

 

Criteria Uitsluiting opname

 

 • Klinische instabiliteit
 • Onnauwkeurige diagnose, onvoltooide medische oppuntstelling of behandeling
 • Weigering van de patiënt of de familie
 • Cognitieve aandoeningen onverenigbaar met de organisatie van een revalidatie dienst (open dienst, groepswerk,…)
 • Nood aan zorg en/of behandeling in acuut ziekenhuis > 1x/week (dialyse, radiotherapie,…)  die de continuïteit van de revalidatiebehandeling niet toelaat.
 • Hospitalisatie uitsluitend voor sociale redenen ter afwachting van plaatsing of andere

 

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
 • St-Luc
 • St-Jean
 • UZ Brussel
 • La Commune
 • CPAS de Berchem-Ste-Agathe