Psychologie

De functie van de psycholoog binnen een revalidatiedienst

 

Het verlies van autonomie en het verblijf in een revalidatieziekenhuis kunnen een persoon treffen op psychologisch vlak.

 

Om deze redenen biedt Valida aan de gehospitaliseerde patiënten steun op psychisch vlak om hun situatie helpen te aanvaarden door een spreekruimte en gericht te luisteren.

 

Elke gehospitaliseerde persoon heeft tijdens zijn verblijf recht op een psychologische ondersteuning maar ook eventueel na ontslag.

 

De klinische psychologen die verbonden zijn  aan verschillende zorgéénheden maken deel uit van het pluridisciplinair team en hebben een actieve medewerking met alle andere professionelen.

 

Op aanvraag van de patiënt treden de psychologen op, maar ook op aanvraag van een familielid of teamlid. Ze respecteren altijd de vrijheid van de patiënt.

De klinische psychologen stellen ook individuele raadplegen voor, buiten hospitalisatie, in het kader van de polikliniek.

 

De raadpleging richt zich tot elke volwassen persoon die zich in psychische moeilijkheden bevindt en er met een psycholoog  wil over praten.

 

Deze psychologische opvolging kan, na analyse van de aanvraag, eventueel leiden tot psychotherapie.

 

 

Afspraken via Call Center 02/482 40 00 of aan het onthaal

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.

Avenue Josse Goffin 180 1082 Berchem-Ste-Agathe

+32 (0)2 482 40 00

Partners

In samenwerking met :
  • St-Luc
  • St-Jean
  • UZ Brussel
  • La Commune
  • CPAS de Berchem-Ste-Agathe