Uw Medisch Dossier

 

Verzoek om afschrift van gegevens uit patiëntendossier

 

Indien u een afschrift wenst van een patiëntendossier gelieve op volgende link te klikken om u vervolgens te informeren over de na te volgen procedure en wie het mag aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valida is het belangrijkste neuromotorische en geriatrische revalidatiecentrum in Brussel.